Connect with us

IMPRESUM

Naziv pravnog lica: NVO „Centar za mlade Berane“, PIB 02874601

Izvršni direktor: Nikola Urošević

Adresa: Obalsko naselje bb, Berane

Kontakt email: beraneonline@gmail.com

Kontakt telefon: 068041217

Glavni i odgovorni urednik: Nikola Urošević

Email za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora: beraneonline@gmail.com

Email za prijem službene pošte: beraneonline@gmail.com

Upisani u evidenciju medija pod rednim brojem 036