Connect with us

POLITIKA

BIVŠI MINISTAR ZA DAN PUTOVAO U VIŠE ZEMALJA

Utvrđeno da je Petar Ivanović za jedan dan uzeo sedam dnevnica, odbijena tužba poslanika DPS-a

Sud je naveo da Ivanović mora Stijoviću da nadoknadi troškove postupka u iznosu od 786.50 eura

Petar Ivanović, Foto: Vlada Crne Gore

Osnovni sud u Podgorici odbio je tužbeni zahtjev poslanika DPS-a Petra Ivanovića koji je tužio bivšeg ministra Aleksandra Stijovića zbog izjave da je tokom jednog dana putovao u više država i za to uzeo određene dnevnice. Ivanović je tražio da mu Stijović na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene i buduće duševne bolove zbog povrede prava ličnosti – prava na čast i prava na ugled isplati 1.000,00 eura. Sud je naveo da Ivanović mora Stijoviću da nadoknadi troškove postupka u iznosu od 786.50 eura.

Takođe je tražio da Sud naredi tuženom da ovu presudu o svom trošku u cjelosti objavi u prvoj narednoj emisiji Načisto sa Petrom Komnenićem.

Tužilac je u tužbi, podnescima, te riječi na raspravi, preko punomoćnika u bitnom naveo da je tužilac poslanik u Skupštini Crne Gore, kao i savjetnik za ekonomska pitanja predsjednika Crne Gore i funkcioner Demokratske partije socijalista, da u domaćoj i medunarodnoj javnosti uživa veliki ugled, te da se već duži niz godina bavi politikom, a u periodu od 2012. do 2016. godine obavljao je dužnost ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja. Dana 11.02.2021. godine na televiziji „Vijesti“ emitovana je emisija „Načisto sa Petrom Komnenićem, u kojoj je gostovao Aleksandar Stijović, aktuelni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore – ovdje tuženi, kojom prilikom je imenovani iznio niz neistinitih i malicioznih činjeničnih tvrdnji, odnosno neutemeljenih optužbi protiv tužioca, a koje predstavljaju otvorene insinuacije ovdje tuženog u vezi sa tim da je tužilac navodno zloupotijebio službena ovlašćenja.

Konkretno, tuženi je prilikom gostovanja u pomenutoj emisiji izjavio: „Dakle, ovako, 23.09.2013. godine Petar Ivanović ide prvo u Novi Sad, pa onda istog dana ide u Francusku, pa istog dana ide… ne znamo gdje ide, nije napisano, pa onda ide u Ukrajinu istog dana, istog dana ide u Hrvatsku. istog dana ide u Vinčester, istog dana ide u Španiju, istog dana ide u Njemačku, s tim što za Novi Sad uzima dnevnicu, za Novi Sad uzima dnevnicu 398 eura, za Francusku uzima dnevicu od 2.066 eura, za vamo gdje ne znamo gdje je išao uzima 144 eura, za Ukrajinu uzima dnevnicu od 134 eura, za Vinčester uzima dnevnicu od 1.274 eura, za Španiju uzima dnevnicu od 930 eura, za Njemačku uzima dnevnicu od 578 eura. Za isti dan ukupno 6.297 eura. Pa ne znam koliko je prešao. Izgleda mi gdje god da je avion stao, tu je naplaćena dnevnica.“

Nadalje je navedeno da tuženi u daljem toku emsijie, a ni kasnije nije uopšte obrazložio na čemu zasniva svoju izjavu, niti je pružen bilo kakav relevantan dokaz, kao što su putni nalozi – nalozi za službeno putovanje, platforma za putovanje date na verifikaciju, odnosno izvještaj o istom, koji bi potkrijepili tvrdnje tuženog da je tužilac postupao na navedeni način. Po pisanju medija zaključuje se da je tuženi pročitao obračunski list, odnosno analitičku karticu izdatu na pomenuti datum, koji potvrđuje da je tužiocu na taj dan isplaćena refundacija troškova za službena putovanja u toku 2013. godine. Namjera tuženog je bila da ovakvim navodima uznemiri javnost, te da kod iste kreira negativnu sliku o tužiocu i stvori utisak da je tužilac lažno prikazao da je obišao sve nabrojane lokacije tokom jednog dana, a da je to učinio kako bi oštetio budžet države u iznosu od 6.297,00 eura, te je, dakle, plasiranjem neistinitih navoda i saopštavanjem zlonamjernih izjava tuženi povrijedio pravo tužioca na čast i ugled, na način što je istog predstavio u negativnom svijetlu, kao lice koje je postupalo protivzakonito.

Opisana povreda ugleda i časti je utoliko veća budući da je ista data u emisiji „Načisto“ sa Petrom Komnenićem, koja se emituje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom – TV „Vijesti“, a daje se u udarnom terminu, kao jedna od najgledanijih emisija u Crnoj Gori. Osim navedenog, ova emisija je u cjelosti objavljena i na kanalu „Vijesti Online“ na društevnoj mreži „You tube“, na koji način je ista učinjena dostupnom ne samo crnogorskoj javnosti, već i globalno-svakom internet korisniku, i to trajno, te je očigledno da tužilac trpi štetu u produženom trajanju, odnosno da će i u budućnosti trpjeti štetu usled ovakve izjave tuženog. Pretrpljena šteta utoliko je veća budući da je izjava data od strane aktuelnog ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Crne Gore, dakle, od strane javnog funkcionera, kojom kao nosiocu javne funkcije, građani vjeruju, pa samim tim mora imati veći stepen odgovornosti za javno izgovorenu riječ. Tuženi je tužiocu štetu nanio umišljajno, jer je isti znao kakvu štetu može nanijeti plasiranjem neistinitih činjeničnih tvrdnji na prethodno opisani način, te je i želio da takva šteta nastupi po tužioca.

Nadalje je navedeno da je tuženom uspjelo da u javnosti osujeti ličnost tužioca i prikaže da je isti postupac nezakonito i neprofesionalno prilikom obavljanja svoje dužnosti ministra, budući da su se u brojnim medijima, kao i na društvenim mrežama, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, prenijele ove nepotkrijepljene izjave tuženog, a na internetu, te na portalima različitih medija i dalje su dostupni svi novinski članci koji prenose konkretnu izjavu tuženog, te i ova činjenica uvećava bol koji je pretrpio tužilac.

Tužilac je prilikom obavljanja dužnosti ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja istu obavljao savjesno, zakonito i pravilno, te je samim tim i svako službeno putovanje tužioca obavljeno u skladu sa relevantnim zakonima i propisima, a informacije o službenim putovanjima tužioca i dalje su dostupne na web stranici Vlade Crne Gore, a o istima je javnost izvještavana i putem „You tube“ kanala tadašnjeg Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. U konačnom, predloženo je da sud usvoji tužbeni zahtjev na način što će obavezati tuženog da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene i buduće duševne bolove zbog povrede prava ličnosti – prava na čast i prava na ugled isplati iznos od 10.000,00 eura, sa pripadajućom zakonskom kamatom od dana podnošenja tužbe pa do konačne isplate, te da se naredi tuženom da ovu presudu o svom trošku u cjelosti objavi u prvoj narednoj emisiji Načisto sa Petrom Komnenićem- navodi su presude.

Dalje, uvidom u nalog za službeno putovanje od 09.09.2013. godine, evidentiran pod brojem 125/13-0907-227 putni račun koji se odnosi na put za period od 24.04. do 26.04. bez navodenja godine, koji takođe nije datiran utvrđeno je da je tužilac u periodu od 22.04.2013. godine do 26.04.2013. godine boravio u Sarlandu – Njemačka, pri čemu u nalogu za putovanje razlog odlaska u Sarland nije čitljiv, da je putovao avionom, te da je za navedeno službeno putovanje putnim računom za koji nije utvrđeno kad je podnijet, jer datum nije označen, zahtjevao isplatu 2 dnevnice u ukupnom iznosu od 150,00 eura (2×75,00 eura), te hotelskih troškova u iznosu od 428,00 eura, što čini ukupno 578,00 eura, koji iznos je ministar Petar Ivanović i primio.

Da je tužilac u periodu od 29.04.2013. godine do 01.05.2013. godine bio na službenom putu u Madridu, proizilazi iz putnog računa u kojem su označeni navedeni datumi (bez označenja godine), kojim je tužilac zahtjevao isplate 2 dnevnice u ukupnom iznosu od 138,00 eura (2×69,00 eura), te hotelskih troškova u iznosu od 540,51 euro, troškova prevoza u iznosu od 159,54 eura, te ostalih troškova u iznosu od 75,15 eura i 17,80 eura, što čini ukupan iznos od 930,90 eura, koji iznos je i isplaćen ministru Petru Ivanoviću, uz koji putni račun su i dostavljeni dokazi o nastalim troškovima (avionska karta, hotelski račun itd.), iz kojih zapravo proizilazi da se radilo o službenom putu u Madrid.

Takođe, tužilac je, a kako to proizilazi iz putnog računa za period od 02.05. do 05.05, (bez označenja godine), te dokaza o nastalim troškovima priloženim uz isti (avionska karta, hotelski račun itd.), u periodu od 02.05.2013. godine do 05.05.2013. godine bio na službenom putu u Vinčesteru, a kojim putnim računom je tužilac zahtjevao isplate 3 dnevnice u ukupnom iznosu od 225,00 eura (3×75,00 eura), te naknadu hotelskih troškova u iznosu od 479,74 euro, troškova prevoza u iznosu od 437,05 eura, te ostalih troškova u iznosu od 132,24 eura, što čini ukupan iznos od 1.274,08 eura, koji iznos je i isplaćen ministru Petru Ivanoviću, navodi su obrazloženja presude.

Utvrđeno da su Ivanoviću isplaćene dnevnice

„U konačnom, uvidom u dnevnik blagajne od 23.09.2013. godine proizilazi da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja dana 23.09.2013. godine isplatilo Petru Ivanoviću za Novi Sad 398,55 eura, za Francusku 2.066,95 eura, za službeni put na nepoznatu lokaciju 144,26 eura, za Ukrajinu 134,00 eura, za Vinčester 1.274,08 eura, za Španiju 930,90 eura, za Njemačku 578,00 eura. Takođe, isto proizilazi i iz izvoda Ministarstva poljoprivrede ruralnog razvoja za 2013. godinu, tj. da je Petru Ivanoviću dana 23.09.2013. godine isplaćeno: za Novi Sad 398,55 eura, za Francusku 2.066,95 eura, za Madarsku (država je ručno dopisana) 144,26 eura, za Ukrajinu 134,00 eura, za Vinčester 1.274,08 eura, za Španiju 930,90 eura, za Njemačku 578,00 eura, a osim toga i da su sve navedene isplate izvršene po nalogu 150-a, iz dijela budžeta Ministarstva predvidenog za subvencije, označenog šifrom 4181“, navodi su obrazloženja presude.

(Dan) 

Advertisement
Ostavite komentar

Postavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

POLITIKA

Usvojen izvještaj o prijemu Kosova u Savjet Evrope

Nakon višečasovne rasprave od ukupno 171 poslanika, izvještaj je podržao 131, 29 je bilo protiv, dok je 11 bilo uzdržano

Foto: Shutterstock, Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

Izvještaj o članstvu Kosova u Savjetu Evrope usvojen je na kraju današnjeg zasjedanja Parlamentarne Skupštine, javlja Kossev info.

Nakon višečasovne rasprave od ukupno 171 poslanika, izvještaj je podržao 131, 29 je bilo protiv, dok je 11 bilo uzdržano.

Ovom odlukom je Parlament preporučio Komitetu ministara SE, koji donosi konačnu odluku, da prihvati aplikaciju Kosova za članstvo.

Izvjestilac Dora Bakojani pozvala je da PS SE prihvati njen izvještaj. Većina predstavnika političkih grupacija priznala je da unutar svojih redova nema jedinstven stav.

Poslanica iz redova Evropske narodne partije i šefica delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Biljana Pantić Pilja istakla je da je izvestilac Dora Bakojani, prijedlogom da Priština postane član SE, prekršila norme međunarodnog prava i principe na kojima je Savjet Evrope osnovan.

„Ući ćete u istoriju zbog kršenja normi međunarodnog prava“, rekla je Pantić Pilja, podsjećajući Bakojani da je sama u izvještaju navela tri uslova za članstvo Prištine.

Šefica delegacije Crne Gore Maja Vukićević rekla je da ona neće podržati izvještaj Dore Bakojani, iako će, kako je poručila, iz delegacije Crne Gore biti glasova i za članstvo Prištine u SE.

Većina predstavnika političkih grupacija u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE) priznala je da unutar svojih redova nema jedinstven stav o aplikaciji Prištine za članstvo u SE, a jedini koji su otvoreno rekli da neće glasati za izvještaj Bakojani su evropski konzervativci.

Prema složenim pravilima procedure, delegacija Srbije moći će da zatraži glasanje o kvorumu.

Ukoliko dobije podršku, biće neophodno da bar stotinu od ukupno 300 poslanika od 46 zemalja članica Savjeta Evrope bude prisutno u sali u trenutku glasanja.

Ako ovaj uslov bude ispunjen, biće potrebna dvotrećinska većina da bi prijedlog o prijemu Prištine bio usvojen.

Ukoliko ishod glasanja bude povoljan za Prištinu, onda će Parlamentarna skupština Savjeta Evrope uputiti preporuku za njen prijem Komitetu ministara spoljnih poslova, koji je izvršno tijelo Savjeta Evrope i donosi konačnu odluku, i to dvotrećinskom većinom ministara ili ambasadora koji ih predstavljaju i koji su prisutni u trenutku glasanja.

Bilo bi to prvi put da se odluka o prijemu nove članice ne donosi jednoglasno, kako je to do sada uvijek bio slučaj u istoriji Savjeta Evrope, najstarije panevropske organizacije, osnovane posle Drugog svjetskog rata, da nadzire poštovanje ljudskih prava i pravne države.

Takođe, bilo bi to prvi put da u ovu organizaciju bude primljena teritorijalna jedinica, koja nije članica Ujedinjenih nacija, nisu je kao državu priznale sve članice Savjeta Evrope i koja je proglasila ocjepljenje od države koja jeste članica Savjeta Evrope, odnosno od Srbije u ovom slučaju.

Od 46 država članica Savjeta Evrope, nezavisnost i državnost Kosova nije priznalo njih 12. U izvještaju Bakojanijeve od njih se ne traži da sada priznaju nezavisnost Prištine, ali se traži da poštuju odluku o prijemu Prištine u Savjete Evrope kada ona bude definitivno donesena.

Odbor za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope juče je podržao nacrt mišljenja o tome, a danas bi trebalo da se izjasni Politički komitet.

Srpska delegacija podnijela je 10 amandmana na tekst preporuke za prijem Kosova u tu organizaciju, a jednim se traži odlaganje odluke o zahtjevu Prištine za članstvo.

Delegacija Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope saopštila je da su srpska delegacija i član kiparske delegacije u Odboru za pravna pitanja i ljudska prava glasali protiv nacrta mišljenja o članstvu Prištine u Savjetu Evrope.

Nastavite sa čitanjem

POLITIKA

Nikolić: Hapšenje Katnića je osveta što je 2016. spriječio državni udar

„Proces protiv njega i Lazovića motivisan osvetom“, kaže Nikolić

Proces koji je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo protiv Zorana Lazovića i Milivoja Katnića politički je motivisan, a o tome svjedoči i političko-medijska atmosfera u kojem se sprovodi, ocijenio je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

„Hapšenje Katnića, predstavlja osvetu što je u Crnoj Gori 2016. godine spriječio državni udar, i to potvrđuju izjave nekadašnjih lidera DF-a. Svima je jasno da je sljedeći korak, poništavanje sudskog procesa koji se vodio za pokušaj državnog udara, što je juče posredno i tražio jedan od lidera bivšeg DF, optužen u tom postupku“, rekao je Nikolić.

Prema njegovim riječima na ovakav zaključak upućuje okolnost da su hapšenje navedenih lica, „osvetnički najavljivali lideri nekadašnjeg DF-a uoči promjene vlasti 30. avgusta, a da se već godinama slušaju najave i crtaju mete iz političko-bezbjednosnih krugova koji su hiljadama naručenih tekstova nastojali diskreditovati lica koja su decenijama radili u pravosudnom i bezbjednosnom sektoru.“

On je kazao da je indikativno i nepostupanje SDT-a u odnosu na Skaj prepiske pripadnika škaljarskog klana.

„Kojima se ukazuje na veze ovog klana sa pojedincima iz nove vlasti, o kojima smo čitali kada su u avgustu 2020. najavljivali da će nakon promjene vlasti Lazović i Katnić biti ili likvidirani ili uhapšeni po nalogu šefova Škaljaraca. Očigledna namjera da se nezakonito i revanšistički Katnić i Lazović po svaku cijenu strpaju u zatvor, demonstrira i pritisak koji se preko medijsko-političkih krugova vrši na Viši sud kako bi im se odredio pritvor, iako za to ne postoji nijedan zakonski osnov budući da ne postoji ni mogućnost ponavljanja krivičnog djela, niti uticaja na svjedoke, kao ni mogućnosti bjekstva“, rekao je Nikolić.

On je rekao da je činjenica da su na vlasti oni koji su optuženi za državni udar.

„Da od njih zavisi stabilnost Vlade, i da očigledno ključno upravljaju procesima u državi, baca sumnju da se radi o montiranom procesu, sa jasnim motivima osvete. Nadamo se da su oni koji u tome učestvuju svjesni da će svaki njihov nezakoniti postupak, biti okvalifikovan kao očigledna zloupotreba službenog položaja“, zaključio je.

Nastavite sa čitanjem

POLITIKA

DPS: Katnić i Lazović decenijama radili u interesu građana Crne Gore, poštovati pretpostavku nevinosti

„Jutrošnja akcija SDT-a nastavak revanšizma koji traje od 30. avgusta 2020. godine. Cilj je kriminalizacija prethodne vlasti po svaku cijenu“

Jutrošnja akcija Specijalnog državnog tužilaštva nastavak je prakse revanšizma koji traje od 30. avgusta 2020. godine, a koji za cilj ima kriminalizaciju prethodne vlasti po svaku cijenu uz ambiciju da se, osim političke štete, sruši i optužnica u slučaju državni udar, saopštila je Demokratska partija socijalista (DPS).

U jutrošnjoj akciji, po nalogu SDT-a, uhapšeni su bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović. To tužilaštvo ih sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

„Svjedoci smo da je sve što se jutros dogodilo prethodno mjesecima, pa i godinama, najavljivano od strane beogradskih medija i stranaka aktuelne vlasti dok su optužnice pisane na naslovnim stranama medija koji su eksluzivno i nezakonito u posjetu sumnjivih SKY materijala i dokumenata iz Agencije za nacionalnu bezbjednost. Takođe, interesantno je da za skoro 4 godine u Crnoj Gori nije učinjeno nijedno krivično djelo, budući da SDT i dalje ćuti na stotine krivičnih prijava koje je DPS podnio za očigledne zloupotrebe službenog položaja od strane funkcionera koji su došli na pozicije na talasu tridesetoavgustovskog ‘oslobođenja'“, saopštio je DPS.

„Finalno, Demokratska partija socijalista poziva na poštovanje pretpostavke nevinosti i suzdržavanje od medijskog senzacionalizma budući da lica koja su jutros lišena slobode su osobe koje su decenijama radili najodgovornije tužilačke i policijske poslove u interesu građana Crne Gore te bez obzira na iskompleksiranu ostrašćenost zaslužuju pošten tretman u javnosti“, zaključuju iz te partije.

Nastavite sa čitanjem

Najčitanije